Przejdź do treści

Centrum Rehabilitacji w Radzyminie

CENTRUM
REHABILITACJI
NIEMOWLĄT I DZIECI

Wspomaganie rozwoju Twojego dziecka w centrum naszej uwagi!

O NAS

DSC_0930

Angelika Płócienniczak

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii. W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki związane z terapią dzieci. Od początku kształciłam się w kierunku fizjoterapii pediatrycznej.

Uważam, że z „małymi” pacjentami najlepsze efekty uzyskuje się poprzez zabawę, dzięki czemu czerpię dużo satysfakcji i radości. Podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych łączę różne metody, dostosowując każdą terapię indywidualnie zgodnie z potrzebami pacjenta, co skutkuje uzyskiwaniem najlepszych wyników terapeutycznych.

W celu podnoszenia moich kwalifikacji systematycznie uczestniczę w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka i sposobu jego rehabilitacji.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath;
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath-Baby;
 • Szkolenie II stopnia – „Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej”;
 • Szkolenie I stopnia w zakresie „Neurobiologiczne Podstawy Procesów Integracji
  Sensorycznej i ich podstawowa ocena”;
 • Planowanie i prowadzenie terapii niemowląt i małych dzieci metodą NDT-Bobath;
 • Kurs Instruktor Masażu Shantala;
 • Rozwój dziecka (ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia;
 • Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym na bazie – ontogenezy motorycznej w pierwszym roku życia;
 • Aktywność Fizyczna Kobiet w Ciąży;
 • Warsztaty Rehabilitacyjno-Żywieniowe dla DMD, DMB, SMA;
 • Kurs Masażu Klasycznego;
 • Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp Dziecka;
 • Kinesiology Taping;
 • Szkolenie „Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji”.
 • Ocena neurorozwojowa dziecka od 0 do 6 miesiaca życia
143738181_844721696312119_8985774424139918918_n-768x1152

Olga Letkiewicz

Jestem absolwentką kierunku Fizjoterapia na Uniwesytecie Medycznym w Lublinie. Już podczas studiów zaczęłam pracować jako fizjoterapeuta dziecięcy w jednym z lubelskich przedszkoli. Ta praca spodobała mi się tak bardzo, że postanowiłam rozwijać się zawodowo w kierunku fizjoterapii pediatrycznej.

Od kilku lat mieszkam w Warszawie, co pomogło mi pracować ze znanymi w Polsce autorytetami w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej, a to dodatkowo wzbogaciło moje podejście do mojej pracy.

Dzieci, które do mnie trafiają jako pacjenci mają zazwyczaj od kilku tygodni do kilku lat, skutecznie pomogłam już wielu dzieciom z opóźnionym rozwojem motorycznym, zajmuję się również wadami postaw u dzieci oraz wszelkimi problemami integracji sensorycznej (nadwrażliwość dotykowa,
problemy ze zmysłem równowagi, problemy z koncentracją). Pomagam również dzieciom, które cierpią z powodu otyłości.

Zapraszam wszystkich rodziców, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości rozwoju motorycznego swoich pociech do konsultacji ze mną. Zapraszam również wszystkie dzieci, które mają już diagnozę od neurologa lub pediatry na terapię.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia;
 • kurs NDT-Bobath;
 • kinezytaping w
  pediatrii;
 • trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci;
 • PNF i Skolioza.
DSC_0938

Anna Wawrzeńczak

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, od 12 lat zajmująca się rehabilitacją dzieci i niemowląt.
Ukończone kursy i szkolenia:
 • NDT-Bobath;
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft- Huber;
 • Osteopatia w pediatrii i neonatologii;
 • PNF
 • Plastrowanie dynamiczne kinesiology taping
 • Aanaliza i terapia dziecka zagrożonego.
DSC_0971

Radosław Wawrzeńczak

Magister wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, instruktor gimnastyki korekcyjnej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończone kursy i szkolenia:
 • Integracja Sensoryczna II stopnia
 • Diagnoza i terapia ręki kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin
 • Studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym
 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym- analiza problemu oraz sposoby korekcji
DSC_0956

Adrianna Jusińska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od początku praca z dziećmi była moim marzeniem. Stale poszerzam swoją wiedzę, aby jak najskuteczniej pomagać młodym pacjentom. Chcę wspierać dzieci, jak również ich rodziców, aby już na wczesnym etapie korygować wszelkie nieprawidłowości, dzięki czemu będą mogły iść przez życie pewnie i zdrowo.
Ukończone kursy i szkolenia:
 • PNF podstawowy Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept)
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurologicznych- metoda „Zukunft-Huber”
 • Ocena neurorozwojowa dziecka od 0 do 6 miesiaca życia
 • Sensoplastyka®
 • PNF i Skoliozy
 • Rehablitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 miesięcy
IMG20230106134944~2

Marta Wyszyńska

Jestem neurologopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, pedagogiem specjalnym oraz terapeutą pedagogicznym.
Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Wrocławski Uniwersytet Medyczny. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
Podczas pracy koncentruje się na potrzebach dziecka i dbam o dobrą relację z każdym małym człowiekiem – pozytywna atmosfera w gabinecie zdecydowanie pomaga w osiąganiu celów terapeutycznych.
Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących między innymi opóźnionego rozwoju mowy, terapii miofunkcjonalnej,  alternatywnej i wspomagającej komunikacji, MAKATONU, rehabilitacji zaburzeń głosu, elastycznego terapeutycznego tapingu, terapii behawioralnej, terapii metodą krakowską, nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,  terapii PNF dla logopedów, diagnozy i terapii dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. 

METODY PRACY

131917955_142786484291328_5481603439446596929_n-1320x1760

NDT - Bobath

Zajęcia NDT-Bobath prowadzi się indywidualnie po to aby odpowiedzieć jak najlepiej na problemy konkretnego dziecka. Jednak celem tej terapii zawsze jest przygotowanie dziecka do uczestnictwa w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.

Metoda NDT-Bobath jest metodą znaną od lat 40 XX w. Metoda ta jest ciągle udoskonalana wraz z postępem badań naukowych. Usprawnianie dzieci według tej metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak aby dziecko uzyskało maksymalną niezależność i mogło wykorzystać swój potencjał.

 

Koncepcja NDT-Bobath mówi, że dzieci z dysfunkcją Ośrodkowego Układu Nerwowego (w tym dzieci z MPDz) rozwijają się inaczej niż dzieci, których rozwój jest prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takich dzieci są odmienne co prowadzi do nieprawidłowego odczuwania własnego ciała oraz w konsekwencji do wykonywania nieprawidłowych ruchów.

Zaburzenia napięci mięśniowego powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych. Pierwsze niepokojące objawy dotyczą zazwyczaj kontroli głowy i tułowia, następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Przeważają wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest upośledzony. W związku z tym terapeuci metody NDT-Bobath:
– stosują już od pierwszych miesięcy życia dziecka techniki normalizujące napięcie mięśniowe;
– hamują nieprawidłowe odruchy;
– wyzwalają ruchy w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów;
-przenoszą zdobyte w czasie terapii przez dziecko umiejętności na codzienne czynności.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka. Wszystkie ruchy są odpowiednio przygotowane, tak aby dostarczyć odpowiednich doznań czuciowych, ruchowych i dynamicznie aktywizować dziecko. Zajęcia NDT-Bobath prowadzi się indywidualnie po to aby odpowiedzieć jak najlepiej na problemy konkretnego dziecka. Jednak celem tej terapii zawsze jest przygotowanie dziecka do uczestnictwa w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.

136959204_391263811948146_495121001497492189_n-768x576

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej (SI) jest poprawą organizacji pracy mózgu poprzez ćwiczenia, w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu.Spotkanie z terapeutą SI jest postrzegane przez dzieci jako wspaniała zabawa. Terapia SI odbywa się w specjalnie zaaranżowanej do tego celu sali, a terapeuci SI używają do niej specjalistycznego sprzętu.

Integracja Sensoryczna to zdolność naszego mózgu, która pozwala odczuwać, porządkować, składać w spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce – wzrokowe, słuchowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji oraz węchowe i smakowe. Mózg nabywa te zdolności najintensywniej w pierwszych latach życia. Proces organizacji informacji sensorycznych jest fundamentem takich umiejętności jak te związane z ruchem, z mową, z emocjami, uwagą, relacjami społecznymi i percepcją.

Dziecko od urodzenia uczy się zauważać docierające do niego wrażenia sensoryczne wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem, smakiem a także zmysłem rejestrującym ruchy i grawitację (błędniki – narząd przedsionkowy). Ta nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania i nadawania znaczenia temu, co widzimy, słyszymy czy czujemy. Im lepiej i sprawniej mózg potrafi to robić, tym szybciej i sprawniej myślimy, uczymy się, koncentrujemy mówimy, czytamy, zapamiętujemy. Poprzez interakcję dziecka ze środowiskiem kształtuje się coraz większa precyzja mechanizmów integracji sensorycznej.

Im dziecko ma więcej możliwości zdobywania doświadczeń ruchowych w relacji do innych wrażeń (dotykowych, słuchowych, wzrokowych) na placu zabaw czy w trakcie samodzielnej aktywności w domu, tym szybciej integruje wrażenia zmysłowe. Skutkuje to coraz lepszym zachowaniem, przystosowaniem do wymagań płynących od rodziców czy nauczycieli. Kiedy te mechanizmy zawodzą, dziecko ma problemy ze sprawnością ruchową, emocjami i zachowaniem. Po przeprowadzeniu złożonych badań (takie badanie przeprowadza terapeuta SI II⁰) dziecko rozpoczyna terapię SI.

Terapia SI jest poprawą organizacji pracy mózgu poprzez ćwiczenia, w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu.Nie eliminuje ona wszystkich problemów związanych z uczeniem się czy zachowaniem, ale eliminuje i łagodzi te, które wynikają ze stwierdzonych w procesie diagnozy, zaburzeń integracji bodźców  sensorycznych.

Spotkanie z terapeutą SI jest postrzegana przez dzieci jako wspaniała zabawa. Terapia SI odbywa się w specjalnie zaaranżowanej do tego celu sali, a terapeuci SI używają do niej specjalistycznego sprzętu. Terapeuci SI znając cele ćwiczeń, osiągają oczekiwane zmiany w zachowaniu dziecka.

131979670_3748394298556461_8754857867907170744_n-1320x1760

PNF

W terapii zaburzeń postawy ciała pracujemy m.in. stosując metodę PNF bazującą na oporze przyłożonym przez ręce terapeuty, a korekcja sylwetki możliwa jest do uzyskania dzięki zastosowaniu odpowiednich wzorców łopatki, miednicy, kończyn, tułowia i głowy oraz technik uczących pacjenta pożądanego ruchu, wzmacniających bądź rozluźniających mięśnie, obejmujących naukę przyjmowania skorygowanej pozycji czy technik stabilizacji w celu wypracowania zdolności do długotrwałego utrzymania prawidłowej postawy. 

Sposób, w jaki wykonywane są techniki (kolejność ruchów fizjoterapeuty, sposób układania rąk, kierunek oporu) jest precyzyjnie określony. Metoda PNF oferuje także środki mające zastosowanie u pacjentów skarżących się na dolegliwości bólowe, często wykorzystując działania pośrednie, zlokalizowane daleko od miejsca odczuwanych dolegliwości. Jednym z podstawowych założeń metody PNF jest przygotowanie pacjenta do właściwego wykonywania codziennych czynności. Do takiego treningu wykorzystywane są wycinki wzorców kończyn górnych i dolnych. Programowanie postępowania fizjoterapeutycznego umożliwia płynne przejście od ruchów oddziałujących na struktury i funkcje ciała (np. prawidłowe ustawienie miednicy i odcinka lędźwiowego kręgosłupa) do treningu czynności codziennych (np. wykonywanie czynności domowych, chód).

stroller-4340214_1280-1024x653

Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci

Metoda ta opiera się na fizjologicznym rozwoju aktywności stopy, wykorzystuje wzorce występujące w fizjologicznym rozwoju dziecka oraz skupia się na założeniu, że stopa ma swoją długość, szerokość i wysokość, stąd nazwa trójwymiarowa manualna terapia wad stóp.

Ta metoda nie traktuje wad stóp jedynie jako problem lokalny, ale rozpatrywane są one w odniesieniu do całościowego rozwoju dziecka. Mogą one wynikać m.in. z niewłaściwego rozwoju stawów biodrowych, z asymetrii w ułożeniu ciała dziecka, czy też zaburzeń o podłożu neurologicznym. Podczas terapii z wykorzystaniem trójwymiarowej terapii manualnej stóp oprócz specyficznych chwytów normalizujących np. długość mięśni, stosuje się specyficzne bandażowanie dla utrwalenia uzyskanych efektów terapii. Podstawowe wady stóp korygowane za pomocą trójwymiarowej terapii wad stóp:

 • Stopa końska
 • stopa piętowa
 • stopa sierpowata
 • stopa płasko-koślawa

OFERTA

Jednorazowa konsultacja

To 55 minutowe spotkanie, podczas którego przeprowadzimy badanie dziecka, zdiagnozujemy jego problem i pokażemy jak w  warunkach domowych wspomagać jego rozwój.
W czasie tego spotkania wykonamy również dokumentację medyczną z dokładnym opisem obecnego stanu pacjenta co jest bardzo pomocne w ocenie jego postępów w procesie terapii.
Na tym spotkaniu ustalamy z rodzicem dalszy plan działania i częstotliwość naszych spotkań.

Terapia NDT-Bobath

Terapia wad postawy

To 55 minutowe spotkanie w trakcie którego przeprowadzamy terapię manualną lub terapię NDT-Bobath oraz ćwiczenia indywidualne ukierunkowne na konkretny problem dziecka.

Diagnoza integracji sensorycznej

To 55 minutowe spotkanie, podczas którego przeprowadzimy badanie dziecka, zdiagnozujemy jego problem i pokażemy jak w  warunkach domowych wspomagać jego rozwój.
W czasie tego spotkania wykonamy również dokumentację medyczną z dokładnym opisem obecnego stanu pacjenta co jest bardzo pomocne w ocenie jego postępów w procesie terapii.
Na tym spotkaniu ustalamy z rodzicem dalszy plan działania i częstotliwość naszych spotkań.

Diagnostyka Metoda Prechtla

Metoda Prechtla jest to narzędzie diagnostyczne, przeznaczone dla dzieci przedwcześnie urodzonych i niemowląt do 5 miesiąca życia. Polega na obserwacji motoryki spontanicznej dziecka i pozwala na bardzo precyzyjne określenie natury i poziomu trudności psycho – motorycznych dziecka. Procedura jest krótka, nieinwazyjna i całkowicie akceptowalna przez dziecko.

Metoda Prechtla:

 • stanowi obecnie jedno z podstawowych narzędzi we wczesnej diagnostyce dysfunkcji mózgu; 
 • opiera się na obserwacji globalnych wzorców naukowych;
 • dzięki niej i wczesnemu rozpoznaniu dysfunkcji układu nerwowego, można dziecko poddać odpowiedniej terapii w okresie kiedy jest najskuteczniejsza ze względu na największą plastyczność ośrodkowego układu nerwowego. 
 • jest metodą wystandaryzowaną spełniającą wymogi Evidence Based of Medicine, czyli praktyki medycznej opartej na dowodach.

Terapia ręki

To 55 minutowe spotkanie, podczas którego skupimy się na początku na ćwiczeniach obręczy barkowej i kończyn górnych. Późniejszym etapem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka i poprawa ruchów precyzyjnych.
Terapia ta w całościowym podejściu obejmuje ruchomość łoptek i stawów kończyny górnej oraz normalizację napięcia mięśniowego.

W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.
Najwyższym stopniem umiejętności motorycznych jakie ręka osiąga jest grafomotoryka – sprawność manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem, rysowaniem.
Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Terapia MAES

Terapia MAES przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi w każdym wieku. Uszkodzenie mózgu sprawia, że powstają warunki uniemożliwiające typowy, prawidłowy rozwój, wówczas dziecko „idzie na skróty”, wykształca nieprawidłowe nawyki ruchowe, a problemy ruchowe rozwiązuje używając najczęściej jednej, nieprawidłowej strategii co prowadzi do tego, że jego rozwój przebiega w sposób atypowy.

W terapii MAES stwarza sie warunki w których to mózg dziecka „uczy się” jak zmieniać stereotypowe ruchy, skupiając się na wysokiej jakości ruchu, nie „ćwiczy” się klasycznych, schematycznych wspomagań, mózg „sam ma rozwiązać problem”, ale tak, by nie korzystał ze swoich złych strategii. Jest to bardzo holistyczne, indywidualne podejście do pacjenta w którym terapeuta w odpowiedni sposób motywuje dziecko, bierze pod uwagę nie tylko aspekt ruchowy, ale również procesy kognitywne, emocjonalne czy przetwarzania sensorycznego. Każda sesja terapeutyczna jest inna, a sama terapia MAES skupia się na efektach długoterminowych i tym samym stworzyć dziecku najlepsze warunki do dalszego życia

Terapia Neurologopedyczna 

Terapia MAES przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi w każdym wieku. Uszkodzenie mózgu sprawia, że powstają warunki uniemożliwiające typowy, prawidłowy rozwój, wówczas dziecko „idzie na skróty”, wykształca nieprawidłowe nawyki ruchowe, a problemy ruchowe rozwiązuje używając najczęściej jednej, nieprawidłowej strategii co prowadzi do tego, że jego rozwój przebiega w sposób atypowy.

W terapii MAES stwarza sie warunki w których to mózg dziecka „uczy się” jak zmieniać stereotypowe ruchy, skupiając się na wysokiej jakości ruchu, nie „ćwiczy” się klasycznych, schematycznych wspomagań, mózg „sam ma rozwiązać problem”, ale tak, by nie korzystał ze swoich złych strategii. Jest to bardzo holistyczne, indywidualne podejście do pacjenta w którym terapeuta w odpowiedni sposób motywuje dziecko, bierze pod uwagę nie tylko aspekt ruchowy, ale również procesy kognitywne, emocjonalne czy przetwarzania sensorycznego. Każda sesja terapeutyczna jest inna, a sama terapia MAES skupia się na efektach długoterminowych i tym samym stworzyć dziecku najlepsze warunki do dalszego życia

KONTAKT

Centrum Rehabilitacji Niemowląt i Dzieci

ul. Traugutta 10/3 05-250 Radzymin

godziny przyjęć:
poniedziałek: 8:00-19:00
wtorek: 8:00-19:00
środa: 8:00-19:00
czwartek: 8:00-19:00
piątek: 8:00-19:00
sobota 8:00-14:00

Kontakt 797 288 030

Obserwuj nas

Strona wspierana przez: Agencja Marketingowa Ambitna Marka